e-mail: korola.imoti@abv.bg
+359 42 63 22 40 +359 878 505 144 +359 894 737 465

Продава Ниви в село Странско, общ. Димитровград, обл. Хасково – имоти 014143, 031092, 019033, 017059

Землище село Странско, общ. Димитровград, обл. Хасково

НТП Ниви, имоти NN 014143 – 3,800 дка, 031092 – 4,000 дка, 017059 – 11,099 дка, 019033 – 4,000 дка, категории 4 и 5

Договор за наем до 2018 г. – 40 лв/дка

Цена: 950 лв/дка


Sorry, the comment form is closed at this time.