e-mail: korola.imoti@abv.bg
+359 42 63 22 40 +359 878 505 144 +359 894 737 465

Продава Нива в село Верен, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора – имот N 018004

018004 Верен

Землище: село Верен, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

НТП Нива, имот N 018004, площ 4,841 дка., категория 4, местност “Каиш дере”

Договор: бяло петно за 2016/2017 г. – 28 лв./дка.

Цена: 800 лв./дка


Sorry, the comment form is closed at this time.