e-mail: korola.imoti@abv.bg
+359 42 63 22 40 +359 878 505 144 +359 894 737 465

Продава Ниви гр. Чирпан, обл. Стара Загора – имоти 101038 и 039093

Землище: град Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора

НТП Нива, имот N 101038, площ 8,000 дка., категория 4, местност “Минешева кория”

НТП Нива, имот N 039093, площ 4,752 дка., категория 3, местност “Газаранов кладенец” образуван от N 039046

Договор за наем 2016/2017 г.

Цена: 1 100 лв/дка


Sorry, the comment form is closed at this time.