e-mail: korola.imoti@abv.bg
+359 42 63 22 40 +359 878 505 144 +359 894 737 465

Продава Нива с. Диня, общ. Раднево, обл. Стара Загора – имот 017083

017083 Диня

Землище: село Диня, общ. Раднево, обл. Стара Загора

НТП Нива, имот N 017083, площ 4,500 дка., категория 4, местност “Янков път”

Договор за наем 2016/2017 г.

Цена: 950 лв/дка


Sorry, the comment form is closed at this time.