e-mail: korola.imoti@abv.bg
+359 42 63 22 40 +359 878 505 144 +359 894 737 465

Продава Ниви в с. Княжевско, общ. Опан, обл. Стара Загора – имоти 113058 обр. от 113029, 091007 и 293006

Землище село Княжевско, общ. Опан, обл. Стара Загора

НТП Ниви, имоти 113058 – 3,501 дка, 091007 – 7,000 дк., 293006 – 5,053 дка,

категории 3, 4 и 5

Договор за наем 2016/2017 г.

Цена: 950 лв/дка


Sorry, the comment form is closed at this time.