e-mail: korola.imoti@abv.bg
+359 42 63 22 40 +359 878 505 144 +359 894 737 465

Продава Ниви в село Тракия, общ. Опан, обл. Стара Загора – имоти 032010, 043044;

Землище село Тракия, общ. Опан, обл. Стара Загора

НТП Ниви, имоти NN 032010 – 17,499 дка и 043044 – 3,028 дка, категории 4,

Договор за наем 2016/2017 г.

Цена: 1100 лв/дка


Sorry, the comment form is closed at this time.