e-mail: korola.imoti@abv.bg
+359 42 63 22 40 +359 878 505 144 +359 894 737 465

Продава Ниви в село Колена, общ. Стара Загора – имоти 056030, 026008

Землище: село Колена, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

НТП Ниви, имоти NN 056030 – 6,460 дка., 026008 – 3,130 дка., категории 4 и 5

Договор: наем 2016/2017 г.

Цена: 850 лв./дка


Sorry, the comment form is closed at this time.