e-mail: korola.imoti@abv.bg
+359 42 63 22 40 +359 878 505 144 +359 894 737 465

Продава Нива в село Ракитница, общ. Стара Загора – имот N 025096

025096 Ракитица

Землище: село Ракитница, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

НТП Нива, имот N 025096 с площ 4,048 дка., категория 5, местност “Бостанлийка”

Имотът е образуван от имот N 025042

Договор: 2016/2017 г.

Цена: 900 лв./дка

ПРОДАДЕНА !!!


Sorry, the comment form is closed at this time.