e-mail: korola.imoti@abv.bg
+359 42 63 22 40 +359 878 505 144 +359 894 737 465

Продава Нива в село Горно Ботево, общ. Стара Загора, – имот N 051036 образуван от N 051020

051036 obr. 051020 Горно Ботево

Землище: село Горно Ботево, общ. Стара Згора, обл. Стара Загора

НТП Нива, имот N 051036, площ 17,000 дка., категория 5, местност “Айкъна”

Договор:  2013/2023 г.

Имотът е образуван от имот N 051020, в близост до границата на землище село Сърнево.

Цена: 860 лв/дка


Sorry, the comment form is closed at this time.